705, 2021

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2021

maj 7th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2021

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2021.

405, 2021

SealWacs AB kallar till årsstämma

maj 4th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB kallar till årsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 juni 2021.... 210504-sealwacs-ab-pm-kallelse-till-arsstamma

405, 2021

SealWacs AB kallar till årsstämma

maj 4th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB kallar till årsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486 (”Bolaget” eller ”SealWacs”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 juni 2021.

2004, 2021

SealWacs AB (publ): Årsstämman skjuts upp till 3 juni 2021

april 20th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ): Årsstämman skjuts upp till 3 juni 2021

SealWacs ordinarie bolagsstämma flyttas fram från 20 maj 2021 till 3 juni 2021.

1404, 2021

SealWacs AB: Förtydligande angående förvärv av MaxSnus.no AS, villkorat av beslut från bolagsstämma

april 14th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB: Förtydligande angående förvärv av MaxSnus.no AS, villkorat av beslut från bolagsstämma

SealWacs AB (publ) och aktieägarna i norska bolaget MaxSnus.no AS har undertecknat avtal om att SealWacs förvärvar samtliga aktier i det norska bolaget och betalar genom att ge ut nya aktier till MaxSnus.nos aktieägare. Förvärvet är villkorat av godkännande av bolagsstämma i SealWacs. Underlag inför beslutet kommer att presenteras i samband med offentliggörandet av kallelsen till bolagsstämman.

1404, 2021

SealWacs AB (publ) genomför omvänt förvärv av MaxSnus.no AS, villkorat av beslut från bolagsstämma

april 14th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) genomför omvänt förvärv av MaxSnus.no AS, villkorat av beslut från bolagsstämma

SealWacs AB (publ) och aktieägarna i norska bolaget MaxSnus.no AS har undertecknat avtal om att SealWacs förvärvar samtliga aktier i det norska bolaget och betalar genom att ge ut nya aktier till MaxSnus.nos aktieägare. MaxSnus säljer snus på nätet på den norska marknaden och har på kort tid  skapat en lönsam verksamhet. Enligt avtalet kommer MaxSnus.nos ägare att erhålla 91,55 procent av det sammanslagna bolaget medan SealWacs befintliga ägare erhåller 8,45 procent. Förvärvet är villkorat av godkännande av bolagsstämma i SealWacs.

804, 2021

SealWacs AB: Flaggningsmeddelande

april 8th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB: Flaggningsmeddelande

SealWacs AB har erhållit information om den aktieägare som från den 22 februari 2021 innehaft 10.05 procent av aktierna i Bolaget, nu sålt av hela sitt innehav.

1903, 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ)

mars 19th, 2021|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ), som avhölls genom obligatorisk förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, idag den 19 mars 2021 beslutades följande.