1210, 2017

SealWacs beslutar att öka garantistorleken i den planerade företrädesemissionen

oktober 12th, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs beslutar att öka garantistorleken i den planerade företrädesemissionen

Under sena eftermiddagen igår den 11 oktober 2017, nådde SealWacs AB (publ) en överenskommelse om att, i den planerade företrädesemissionen om sammantaget 6 MSEK, öka garantins storlek från 3 MSEK till 4 MSEK.

1110, 2017

Förtydligande om SealWacs patentansökan

oktober 11th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Förtydligande om SealWacs patentansökan

[…]

1110, 2017

Marknadsmeddelande 254/17 – Handelsstopp i SealWacs AB

oktober 11th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Marknadsmeddelande 254/17 – Handelsstopp i SealWacs AB

För ytterligare information se pressmeddelande från AktieTorget.

1110, 2017

SealWacs patentansökan inlämnad

oktober 11th, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs patentansökan inlämnad

SealWacs meddelar att bolaget nu är i mål med den tredje viktiga milstolpen som skulle uppnås 2017. I mars slöts första kommersiella avtalet om installation av ”SealWacs Sensor”. I maj meddelade bolaget att sensorn CE-märkts. Igår bekräftade svenska patentverket, PRV, mottagandet av patentansökan, som avser att skydda teknologin/uppfinningen.

310, 2017

Kallelse till extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ)

oktober 3rd, 2017|Kommentarer inaktiverade för Kallelse till extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ)

Aktieägare i Sealwacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 oktober 2017, kl 16:00 på restaurang John Scott’s Pub, Kungsportsavenyn 15 i Göteborg.

310, 2017

SealWacs beslutar att genomföra företrädesemission villkorat av extra bolagsstämma

oktober 3rd, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs beslutar att genomföra företrädesemission villkorat av extra bolagsstämma

Igår, den 2 oktober 2017, beslutade styrelsen i SealWacs AB (publ) – villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma – att genomföra en företrädesemission av högst 3 080 270 aktier, motsvarande 6 160 540 SEK. SealWacs har mottagit teckningsförbindelser om 1,8 MSEK, samt erhållit garantier om ytterligare 3,0 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 78 procent av den totala emissionsvolymen. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen.

1808, 2017

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2017

augusti 18th, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2017

Sammanfattning perioden januari – juni 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1 432 kSEK (-1 112) · Resultat per aktie efter utspädning -0,47 SEK (-0,36) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 701 kSEK (3 339) · SealWacs Sensor CE-märkt · Första sensorn installeras hos svensk plastpåstillverkare Sammanfattning perioden april – juni 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -689 kSEK (-430) · Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,14) Händelser efter rapportperiodens utgång · Teckningsoptionsprogram, TO1, avslutades 30 juni 2017. Endast 11 000 teckningsoptioner har utnyttjats till teckning av sammanlagt 5 500 aktier. Totalt tillförs bolaget 55 kSEK före emissionskostnader · Ett flertal svenska tillverkare har visat intresse för sensorn · Uppkomna stabilitetsproblem har åtgärdats · Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

507, 2017

SealWacs teckningsoptionsprogram avslutat

juli 5th, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs teckningsoptionsprogram avslutat

I samband med genomförandet av SealWacs företrädesemission, som genomfördes i november 2015, erbjöd bolaget samtliga tecknare, teckningsoptioner enligt nedanstående villkor. Eftersom aktiekursen under teckningsperioden 1 april 2017- 30 juni 2017, aldrig överskred 10 SEK, tecknades endast 5 500 aktier till kursen 10 SEK.