2811, 2019

SealWacs AB (publ) Delårsrapport januari – september 2019

november 28th, 2019|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport januari – september 2019

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2019.

111, 2019

SealWacs skjuter upp delårsrapporten jan-sept 19 till 28 november

november 1st, 2019|Kommentarer inaktiverade för SealWacs skjuter upp delårsrapporten jan-sept 19 till 28 november

SealWacs skjuter upp offentliggörandet av delårsrapporten jan-sept 2019 till den 28 november.

1209, 2019

Svenska Patentverket meddelar godkänt patent

september 12th, 2019|Kommentarer inaktiverade för Svenska Patentverket meddelar godkänt patent

Den 11 oktober 2017 meddelade SealWacs att bolaget ansökt om svenskt patent för den egenutvecklade sensorn för realtidsövervakning av svetskvaliteten i tillverkning av plastpåsar på rulle. Nu meddelar svenska patentverket, PRV, att man beslutat bifalla patentansökan.

3008, 2019

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2019

augusti 30th, 2019|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2019

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2019.

2405, 2019

Stämmokommuniké från SealWacs årsstämma

maj 24th, 2019|Kommentarer inaktiverade för Stämmokommuniké från SealWacs årsstämma

Vid årsstämman i SealWacs AB idag den 24 maj 2019 fattades följande beslut:  

2405, 2019

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2019

maj 24th, 2019|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2019

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2019. Sammanfattning perioden januari – mars 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -477 kSEK (-541) · Resultat per aktie efter utspädning -0,08 SEK (-0,09) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 1 180 kSEK (3 927) · Anpassning och utprovning hos svenska tillverkare långt framskriden Händelser efter rapportperiodens utgång · Tidigare rapporterade tekniska begränsningar nu avhjälpta · Validering av sensorsystemets funktion planeras · Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

305, 2019

SealWacs handlingar inför årsstämma

maj 3rd, 2019|Kommentarer inaktiverade för SealWacs handlingar inför årsstämma

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

2404, 2019

SealWacs kallar till årsstämma

april 24th, 2019|Kommentarer inaktiverade för SealWacs kallar till årsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 maj 2019, kl. 11:00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.