1212, 2016

SealWacs Sensor lanseras stegvis till marknaden.

december 12th, 2016|Kommentarer inaktiverade för SealWacs Sensor lanseras stegvis till marknaden.

SealWacs styrelse har fattat beslut om en stegvis lansering av SealWacs Sensor, för realtidsövervakning av bottensvets vid tillverkning av plastpåsar på rulle.  Försäljningsaktiviteter kommer till en början att riktas mot ett fåtal tillverkare. Den nya tekniken/produkten representerar ett helt nytt sätt att kvalitetskontrollera produktionsutfallet, vilket nödvändiggör att användarna måste ändra sina rutiner. Genom att låta en liten grupp användare få tidig erfarenhet av rutinmässig användning av sensorn hoppas bolaget få in värdefull feedback på produkten och önskemål om relevanta användargränssnitt.  

912, 2016

Datum för SealWacs kommande rapporter och ny hemsida

december 9th, 2016|Kommentarer inaktiverade för Datum för SealWacs kommande rapporter och ny hemsida

SealWacs styrelse har beslutat att lämna finansiella rapporter och hålla ordinarie bolagsstämma enligt nedanstående. Informationen återfinns på bolagets nya hemsida www.sealwacs.se.

1611, 2016

Länk till SealWacs presentation under Stora Aktiedagen

november 16th, 2016|Kommentarer inaktiverade för Länk till SealWacs presentation under Stora Aktiedagen

SealWacs presenterades av VD under Stora Aktiedagen i Göteborg den 14 november kl. 09:20 – 09.50. Presentationen kunde följas via livesändningar.

211, 2016

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2016

november 2nd, 2016|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2016

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2016. Sammanfattning perioden januari – september 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1 842 kSEK (-1 134) · Resultat per aktie före utspädning -0,60 SEK (-0,49) · Resultat per aktie efter utspädning -0,60 SEK (-0,49) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 760 kSEK (1 875) · Lyckade tester i produktionsmiljö företagna · Produktutvecklingen löper planenligt och följer budget · Samarbete med flera svenska plastpåstillverkare · Den första seriemässiga sensorn tillverkas nu i ett antal exemplar för utprovning hos kunder   Sammanfattning perioden juli – september 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -730 kSEK (-278) · Resultat per aktie före utspädning -0,24 SEK (-0,12) · Resultat per aktie efter utspädning -0,24 SEK (-0,12)

3008, 2016

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2016

augusti 30th, 2016|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2016

Delårsrapport                                                                     1 januari- 30 juni 2016 Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för första halvåret 2016. Sammanfattning perioden januari – juni 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1 112 kSEK (-856) · Resultat per aktie före utspädning -0,36 SEK (-0,37) · Resultat per aktie efter utspädning -0,36 SEK (-0,37) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 3 339 kSEK (2 123) · Lyckade tester i produktionsmiljö företagna · Produktutvecklingen löper planenligt och följer budget · Samarbete med flera svenska plastpåstillverkare · Framtagning av en seriemässig sensor har nu påbörjats inför slut-tester   Sammanfattning perioden april – juni 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -430 kSEK (-357) · Resultat per aktie före utspädning -0,14 SEK (-0,16) · Resultat per aktie efter utspädning -0,14 SEK (-0,16)

1608, 2016

SealWacs meddelar lyckade tester i industriell miljö

augusti 16th, 2016|Kommentarer inaktiverade för SealWacs meddelar lyckade tester i industriell miljö

SealWacs har tidigare meddelat att företaget tagit fram en fristående funktionsprototyp av den sensor som är under utveckling, som lever upp till kravspecifikationen avseende hastighet, stabilitet och signal-brusförhållanden och som fångar signalen från tillverkningen av plastpåsar. Nu meddelar bolaget att lyckade tester har genomförts hos en svensk tillverkare av plastpåsar på rulle. Resultaten av testerna bekräftar att sensorn fångar signalerna från svetsen med tillräcklig noggrannhet, även i industriell miljö.

405, 2016

SealWacs Stämmokommuniké

maj 4th, 2016|Kommentarer inaktiverade för SealWacs Stämmokommuniké

Vid årsstämman i SealWacs AB den 3 maj 2016 fattades följande beslut: 

305, 2016

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2016

maj 3rd, 2016|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2016

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2016. Sammanfattning perioden januari – mars 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -682 kSEK (-499) · Resultat per aktie före utspädning -0,22 SEK (-0,22) · Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,22) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 3 999 kSEK (2 508) · Produktutvecklingen löper planenligt och följer budget · Svåraste tekniska utmaningarna lösta · Sensorn ger högupplöst signal, stabil och i höga hastigheter · Samarbete med ytterligare en plastpåstillverkare · Prototyp för test i industriell miljö under framtagning