Bolagets verksamhet

Efter ett omvänt förvärv av norska MaxSnus.no AS och därefter förvärv av norska We Care AS är Norse Impact (f.d. Sealwacs) nu en koncern verksam inom det mycket snabbt växande ”non-smokesegmentet”. Dotterbolagen Norse Vape (f.d. We Care) och Norse Snus (f.d. MaxSnus), har arton fysiska butiker, nio nätbutiker, en grossistavdelning, elva exklusiva rättighetsavtal, med väl etablerade produkter inom rökfri marknad i Norge samt ett mindre antal som gäller för hela Norden. Bolagets löpande verksamhet finns främst i Norge, men även i hela Norden och Storbritannien. Med fokus på organisk tillväxt i kombination med strategiska solida förvärv har bolaget offensiva tillväxtambitioner både inom och utanför Norden. Viktiga punkter här är starka synergier, förvärv av marknadsandelar och sund finansiell verksamhet

Nätbutiker

Fysiska butiker