Bolagets verksamhet

Efter ett omvänt förvärv av norska MaxSnus.no AS och därefter förvärv av norska We Care AS är Sealwacs nu en koncern
verksam inom det mycket snabbt växande ”non-smokesegmentet”. Dotterbolagen We Care och MaxSnus, har arton fysiska
butiker, åtta nätbutiker, en grossistavdelning, nio exklusiva rättighetsavtal, med väl etablerade produkter inom rökfri marknad
i Norge samt ett mindre antal som gäller för hela Norden. Med fokus på organisk tillväxt i kombination med strategiska solida
förvärv har bolaget offensiva tillväxtambitioner både inom och utanför Norden. Viktiga punkter här är starka synergier, förvärv
av marknadsandelar och sund finansiell verksamhet.

Nätbutiker

Fysiska butiker