611, 2020

SealWacs AB (publ)Delårsrapport 1 januari- 30 september 2020

november 6th, 2020|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ)Delårsrapport 1 januari- 30 september 2020

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2020.

2108, 2020

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2020

augusti 21st, 2020|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2020

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2020.

1706, 2020

Stämmokommuniké från SealWacs årsstämma

juni 17th, 2020|Kommentarer inaktiverade för Stämmokommuniké från SealWacs årsstämma

Vid årsstämman i SealWacs AB idag den 17 juni 2020 fattades följande beslut:

2005, 2020

SealWacs kallar till årsstämma

maj 20th, 2020|Kommentarer inaktiverade för SealWacs kallar till årsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020, kl. 11:00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.

1405, 2020

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2020

maj 14th, 2020|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2020

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2020.

505, 2020

Årsredovisning 2019

maj 5th, 2020|Kommentarer inaktiverade för Årsredovisning 2019

Se bifogad fil för Årsredovisning 2019.

2304, 2020

SealWacs årsredovisning 2019

april 23rd, 2020|Kommentarer inaktiverade för SealWacs årsredovisning 2019

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019 hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).   200423-sealwacs-pm-arsredovisning-2019-tillganglig

2304, 2020

SealWacs årsredovisning 2019

april 23rd, 2020|Kommentarer inaktiverade för SealWacs årsredovisning 2019

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019 hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).