1404, 2021

SealWacs AB: Förtydligande angående förvärv av MaxSnus.no AS, villkorat av beslut från bolagsstämma

april 14th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB: Förtydligande angående förvärv av MaxSnus.no AS, villkorat av beslut från bolagsstämma

SealWacs AB (publ) och aktieägarna i norska bolaget MaxSnus.no AS har undertecknat avtal om att SealWacs förvärvar samtliga aktier i det norska bolaget och betalar genom att ge ut nya aktier till MaxSnus.nos aktieägare. Förvärvet är villkorat av godkännande av bolagsstämma i SealWacs. Underlag inför beslutet kommer att presenteras i samband med offentliggörandet av kallelsen till bolagsstämman.

1404, 2021

SealWacs AB (publ) genomför omvänt förvärv av MaxSnus.no AS, villkorat av beslut från bolagsstämma

april 14th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) genomför omvänt förvärv av MaxSnus.no AS, villkorat av beslut från bolagsstämma

SealWacs AB (publ) och aktieägarna i norska bolaget MaxSnus.no AS har undertecknat avtal om att SealWacs förvärvar samtliga aktier i det norska bolaget och betalar genom att ge ut nya aktier till MaxSnus.nos aktieägare. MaxSnus säljer snus på nätet på den norska marknaden och har på kort tid  skapat en lönsam verksamhet. Enligt avtalet kommer MaxSnus.nos ägare att erhålla 91,55 procent av det sammanslagna bolaget medan SealWacs befintliga ägare erhåller 8,45 procent. Förvärvet är villkorat av godkännande av bolagsstämma i SealWacs.

804, 2021

SealWacs AB: Flaggningsmeddelande

april 8th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB: Flaggningsmeddelande

SealWacs AB har erhållit information om den aktieägare som från den 22 februari 2021 innehaft 10.05 procent av aktierna i Bolaget, nu sålt av hela sitt innehav.

1903, 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ)

mars 19th, 2021|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ), som avhölls genom obligatorisk förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, idag den 19 mars 2021 beslutades följande.

1203, 2021

SealWacs AB: Byte av VD

mars 12th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB: Byte av VD

Som SealWacs informerade om i Bokslutskommunikén från den 19 februari 2021 har ett VD-byte skett i Bolaget.

2302, 2021

SealWacs AB: Flaggningsmeddelande

februari 23rd, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB: Flaggningsmeddelande

SealWacs AB har erhållit information om en aktieägare som ökat sitt innehåll och nu äger cirka 10.05 procent av aktierna i Bolaget.

1902, 2021

SealWacs AB (publ) Bokslutskommuniké för 2020

februari 19th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Bokslutskommuniké för 2020

Styrelsen för SealWacs AB avger härmed bokslutskommuniké för 2020.

1902, 2021

Rättelse i SealWacs kallar till extra bolagsstämma

februari 19th, 2021|Kommentarer inaktiverade för Rättelse i SealWacs kallar till extra bolagsstämma

Rättelse i PM med kallelsen: Av misstag kom det med en MAR-etikett i det ursprungliga pressmeddelandet. Den ska inte vara med. Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486 (”Bolaget” eller ”SealWacs”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 mars 2021.