2205, 2017

SealWacs Sensor nu CE-märkt

maj 22nd, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs Sensor nu CE-märkt

SealWacs meddelade den 11 maj att den första installationen av bolagets sensor har inletts. I samma meddelande rapporterade bolaget att samtliga tester i CE-märkningsprocessen hade klarats av och utfallit till belåtenhet. Nu meddelar bolaget att man CE-märkt företagets produkt ”SealWacs Sensor”. CE-märkningen är en förutsättning för att bolaget fritt ska kunna sälja den nyutvecklade sensorn över hela Europa. Diskussioner pågår med ytterligare tillverkare, vilka indikerat att de vill vara med och utvärdera sensorns funktion och möjligheter.

1105, 2017

Något försenad är installation av första SealWacs Sensor igångsatt

maj 11th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Något försenad är installation av första SealWacs Sensor igångsatt

SealWacs meddelar att den första installationen av bolagets sensor har inletts. Den 2 mars meddelade SealWacs att bolaget genomfört försäljning av den första installationen av SealWacs Sensor till en svensk tillverkare av plastpåsar på rulle. Jämfört med ursprunglig plan är marknadsintroduktionen försenad med några månader. Samtidigt pågår arbete i samband med den första installationen som delvis kompenserar för den förseningen. Bolaget meddelar att samtliga tester i CE-märkningsprocessen nu är avklarade och har utfallit till belåtenhet. Diskussioner pågår med ytterligare tillverkare, vilka indikerat att de vill vara med och utvärdera sensorns funktion och möjligheter.

1904, 2017

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2017

april 19th, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2017

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2017. Sammanfattning perioden januari – mars 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -744 kSEK (-682) · Resultat per aktie efter utspädning -0,24 SEK (-0,22) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 1 371 kSEK (4 195) · Lansering inledd – Ett första avtal med kund ingånget Händelser efter rapportperiodens utgång · Förhandlingar om ytterligare ett försäljningsavtal pågår · Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

2803, 2017

Årsredovisning för 2016

mars 28th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Årsredovisning för 2016

arsredovisning-2016-sealwacs-ab-publ

2803, 2017

Årsredovisning för SealWacs AB (publ)

mars 28th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Årsredovisning för SealWacs AB (publ)

Årsredovisning för SealWacs AB (publ), Räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31

2103, 2017

SealWacs kallar till årsstämma

mars 21st, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs kallar till årsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 april 2017, kl. 12:00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.

203, 2017

SealWacs säljer den första installationen av SealWacs Sensor

mars 2nd, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs säljer den första installationen av SealWacs Sensor

SealWacs meddelar att bolaget genomfört försäljning av den första installationen av SealWacs Sensor till svensk tillverkare av plastpåsar på rulle. Bolaget har tidigare meddelat att lyckade tester genomförts ute i industrin, vilka visat att den sensor bolaget utvecklat under de senaste två åren, fångar signalerna från svetsen tillräckligt snabbt och med tillräcklig noggrannhet, även i industriell miljö. Nyligen meddelade bolaget att lansering inletts på den svenska marknaden. Nu har den första av de ledande tillverkarna i Sverige tecknat avtal om köp av installation av en sensor för en produktionslinje.

2802, 2017

Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2016

februari 28th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2016

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för 2016. Sammanfattning perioden januari – december 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -2 515 kSEK (-1 623) · Resultat per aktie efter utspädning -0,82 SEK (-0,70) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 178 kSEK (4 524) · Produktutvecklingen löper planenligt och följer budget · Svåraste tekniska utmaningarna lösta · Samarbete med utvecklingsföretag och plastpåstillverkare Sammanfattning perioden oktober - december 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -673 kSEK (-489) · Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,20) Händelser efter rapportperiodens utgång · Lansering inledd – förhandlingar om ett första avtal pågår · Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.