2802, 2018

SealWacs AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2017

februari 28th, 2018|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2017

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för 2017. Sammanfattning perioden januari – december 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -2 311 kSEK (-2 515) · Resultat per aktie efter utspädning -0,71 SEK (-0,82) · Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 4 011 kSEK (2 178) · Första ordern tecknades i februari 2017 · Installation påbörjades under våren · Framtagning av larmsystem efter kundens önskemål · Slutlig installation uppskjuten · Utprovning påbörjas hos ytterligare en tillverkare Sammanfattning perioden oktober - december 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -455 kSEK (-679) · Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,22) Händelser efter rapportperiodens utgång · Ytterligare förseningar av installation hos kund · Anpassning och utprovning av sensorsystemet långt framskridet hos den andra tillverkaren och styrelsen prioriterar att slutföra dessa aktiviteter · Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

902, 2018

SealWacs installation och utprovning

februari 9th, 2018|Kommentarer inaktiverade för SealWacs installation och utprovning

SealWacs har i nyhetsbrev, den 3 januari, informerat om att installationen av SealWacs Sensor fått skjutas upp. Vid de besök som genomförts hos kunden i januari visade det sig att kunden inte hunnit genomföra de förberedelser som var nödvändiga för installationen. De produktionslinjer som är tänkbara för den första installationen av ett sensorsystem är för närvarande helt ockuperade av annan verksamhet. SealWacs kan nu meddela att bolaget är igång med utprovning hos ytterligare en ledande svensk tillverkare av plastpåsar på rulle.

301, 2018

SealWacs Sensor installeras hos kund i januari

januari 3rd, 2018|Kommentarer inaktiverade för SealWacs Sensor installeras hos kund i januari

Installationen har skjutits fram några veckor, eftersom det inte gick att hitta en lämplig tidpunkt, som fungerade för båda parter, under december månad, för installation, genomgång av sensorns funktion och fortsatt utprovning av optimala larmnivåer.

1512, 2017

Sista dag för handel i BTA

december 15th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Sista dag för handel i BTA

I november genomförde SEALWACS AB (”SealWacs”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 3 080 270 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 19 december 2017 och stoppdag är den 21 december 2017.

1611, 2017

Företrädesemissionen övertecknad

november 16th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Företrädesemissionen övertecknad

Den 14 november 2017 avslutades teckningstiden i SEALWACS AB:s (”SealWacs”) företrädesemission om högst 6 160 540 SEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 14,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 236 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 3 080 270 aktier och SealWacs tillförs cirka 6 160 540 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut i morgon, den 17 november 2017.

811, 2017

Länkar till uppdragsartiklar om SealWacs Sensor

november 8th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Länkar till uppdragsartiklar om SealWacs Sensor

På uppdrag av SealWacs har Aktiespararna och Dagens Industri publicerat varsin artikel om SealWacs Sensor.

311, 2017

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2017

november 3rd, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2017

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2017. Sammanfattning perioden januari – september 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1 856 kSEK (-1 842) · Resultat per aktie efter utspädning -0,60 SEK (-0,60) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 448 kSEK (2 760) · SealWacs Sensor CE-märkt · Första sensorn installeras hos svensk plastpåstillverkare Sammanfattning perioden juli – september 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -424 kSEK (-730) · Resultat per aktie efter utspädning -0,14 SEK (-0,24) Händelser efter rapportperiodens utgång · Patentansökan inlämnad till svenska patentverket, PRV · Lyckad test av prototyplarm hos kund · Extra bolagsstämma fattade beslut om företrädesemission · Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

3110, 2017

SealWacs företrädesemission startar idag

oktober 31st, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs företrädesemission startar idag

Idag den 31 oktober 2017 inleds teckningstiden i SEALWACS AB:s (”SealWacs”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Vid full tecknings tillförs bolaget 6,0 MSEK före emissionskostnader. SealWacs har mottagit teckningsförbindelser om ca 1,8 MSEK samt garantier om 4 MSEK, motsvarande cirka 97 procent av den totala emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns sedan igår att tillgå via bolagets (www.sealwacs.se (http://www.emotra.se)), Göteborg Corporate Finances (www.gcf.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.