3007, 2021

SealWacs AB: Beslut om nyemission för förvärv av aktierna i We Care AS

juli 30th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB: Beslut om nyemission för förvärv av aktierna i We Care AS

Efter det att dagens extra bolagsstämma i SealWacs godkänt förvärv av aktierna i norska We Care AS fattade styrelsen i SealWacs AB beslut om genomförande av nyemission.

3007, 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ)

juli 30th, 2021|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ) (”SealWacs” eller ”Bolaget”), som avhölls genom obligatorisk förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, idag den 30 juli 2021 beslutades följande.

1407, 2021

SealWacs AB kallar till extra bolagsstämma

juli 14th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486 (”Bolaget” eller ”SealWacs”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 juli 2021.

507, 2021

SealWacs AB: Förvärv av norska e-cigarettföretaget We Care AS samt avtal med Göteborgs Corporate Finance för omnotering och kapitalisering.

juli 5th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB: Förvärv av norska e-cigarettföretaget We Care AS samt avtal med Göteborgs Corporate Finance för omnotering och kapitalisering.

Den 19 maj meddelade SealWacs AB (publ) att aktieägarna i MaxSnus.no AS undertecknat en avsiktsförklaring, ett så kallat ”Letter Of Intent”, LOI, med aktieägarna i det norska e-cigarett företaget We Care AS. Avsikten var att förvärva 100 procent av aktierna i We Care. Nu kan Bolaget meddela att ett slutligt avtal om förvärv har undertecknats. Avtalet som är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma innebär att SealWacs förvärvar samtliga aktier i We Care AS. För att finansiera förvärvet har SealWacs upptagit ett brygglån om 14 MSEK. Bolaget har tecknat avtal med Göteborg Corporate Finance, att agera rådgivare i omnoteringsprocessen och vid genomförandet av en planerad offensiv företrädesemission.

306, 2021

SealWacs AB: Byte av VD

juni 3rd, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB: Byte av VD

Efter det att dagens ordinarie bolagsstämma i SealWacs godkänt det omvända förvärvet av norska MaxSnus.no AS utses Henrik Torjussen till ny VD i SealWacs.

306, 2021

Kommuniké från årsstämma i SealWacs AB (publ)

juni 3rd, 2021|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från årsstämma i SealWacs AB (publ)

Vid årsstämma i SealWacs AB (publ) (”SealWacs” eller ”Bolaget”), som avhölls genom obligatorisk förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, idag den 3 juni 2021 beslutades följande.

1905, 2021

SealWacs AB (publ): MaxSnus.no AS har ingått avsiktsförklaring om möjligt förvärv av norska e- cigarettföretaget We Care AS

maj 19th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ): MaxSnus.no AS har ingått avsiktsförklaring om möjligt förvärv av norska e- cigarettföretaget We Care AS

SealWacs AB (publ) meddelade den 14 april att Bolaget ingått avtal om omvänt förvärv av norska MaxSnus.no AS. Nu meddelar SealWacs att aktieägarna i MaxSnus.no AS undertecknat en avsiktsförklaring, ett så kallat ”Letter Of Intent”, LOI, med aktieägarna i det norska e-cigarett företaget We Care AS. Avsikten är att förvärva 100 procent av aktierna i We Care.

1205, 2021

SealWacs handlingar inför årsstämman

maj 12th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs handlingar inför årsstämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).