1611, 2017

Företrädesemissionen övertecknad

november 16th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Företrädesemissionen övertecknad

Den 14 november 2017 avslutades teckningstiden i SEALWACS AB:s (”SealWacs”) företrädesemission om högst 6 160 540 SEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 14,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 236 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 3 080 270 aktier och SealWacs tillförs cirka 6 160 540 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut i morgon, den 17 november 2017.

811, 2017

Länkar till uppdragsartiklar om SealWacs Sensor

november 8th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Länkar till uppdragsartiklar om SealWacs Sensor

På uppdrag av SealWacs har Aktiespararna och Dagens Industri publicerat varsin artikel om SealWacs Sensor.

311, 2017

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2017

november 3rd, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2017

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2017. Sammanfattning perioden januari – september 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1 856 kSEK (-1 842) · Resultat per aktie efter utspädning -0,60 SEK (-0,60) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 448 kSEK (2 760) · SealWacs Sensor CE-märkt · Första sensorn installeras hos svensk plastpåstillverkare Sammanfattning perioden juli – september 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -424 kSEK (-730) · Resultat per aktie efter utspädning -0,14 SEK (-0,24) Händelser efter rapportperiodens utgång · Patentansökan inlämnad till svenska patentverket, PRV · Lyckad test av prototyplarm hos kund · Extra bolagsstämma fattade beslut om företrädesemission · Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

3110, 2017

SealWacs företrädesemission startar idag

oktober 31st, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs företrädesemission startar idag

Idag den 31 oktober 2017 inleds teckningstiden i SEALWACS AB:s (”SealWacs”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Vid full tecknings tillförs bolaget 6,0 MSEK före emissionskostnader. SealWacs har mottagit [...]

3010, 2017

SealWacs AB: Offentliggörande av memorandum inför start i morgon

oktober 30th, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB: Offentliggörande av memorandum inför start i morgon

I morgon den 31 oktober 2017 inleds teckningstiden i SEALWACS AB:s (”SealWacs”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum idag den 30 oktober. [...]

3010, 2017

SealWacs presentation under Aktiespararnas möte i Falköping den 23 oktober

oktober 30th, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs presentation under Aktiespararnas möte i Falköping den 23 oktober

[…]

2010, 2017

Stämmokommuniké

oktober 20th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Stämmokommuniké

Igår, den 19 oktober, hölls extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ). Nedan följer det beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

1210, 2017

SealWacs beslutar att öka garantistorleken i den planerade företrädesemissionen

oktober 12th, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs beslutar att öka garantistorleken i den planerade företrädesemissionen

Under sena eftermiddagen igår den 11 oktober 2017, nådde SealWacs AB (publ) en överenskommelse om att, i den planerade företrädesemissionen om sammantaget 6 MSEK, öka garantins storlek från 3 MSEK till 4 MSEK.