Bolagets verksamhet

Efter ett omvänt förvärv av norska MaxSnus.no AS och därefter förvärv av norska We Care AS är Sealwacs nu en koncern huvudsakligen verksam inom det snabbt växande ”Icke-röksegmentet. Med de båda dotterbolagen MaxSnus och We Care är Bolaget därmed Norges ledande och ett av Nordens ledande företag inom rökfri sektor med klara ambitioner att växa även utanför Norden.

Läs mer här.

1810, 2021

SealWacs AB: Bolaget har tecknat avtal om återbetalning av del av brygglån samt beslutat om riktad nyemission till långivaren.

oktober 18th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB: Bolaget har tecknat avtal om återbetalning av del av brygglån samt beslutat om riktad nyemission till långivaren.

I pressmeddelande den 5 juli 2021 informerade SealWacs om att Bolaget upptagit ett brygglån om 14 MSEK för att finansiera förvärvet av We Care AS. Nu kan SealWacs meddela återbetalning av 7,5 MSEK. Återstoden av skulden ska, enligt Tilläggsavtal med långivaren, återbetalas senast den 31 december 2022. Styrelsen i SealWacs har fattat beslut om att rikta en nyemission till långivaren om sammantaget 1,0 MSEK.

809, 2021

SealWacs AB: Rapporterad handel i Sealwacs aktie

september 8th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB: Rapporterad handel i Sealwacs aktie

Som tidigare kommunicerats den 27 augusti består Sealwacs AB (publ) (”SealWacs” eller ”Bolaget”), nu av ett moderbolag och två norska dotterbolag, MaxSnus.no AS (”MaxSnus”) och We Care AS (”We Care”). När nu de norska aktieägare som valts in i SealWacs styrelse succesivt erhåller aktier i Bolaget, som betalning för aktierna i We Care respektive Maxxnus registreras detta som insynsköp av aktier. Det är viktigt att påpeka att det endast rör sig om ett rent byte av aktier som en följd av förvärven.

2708, 2021

Uppdatering från SealWacs AB

augusti 27th, 2021|Kommentarer inaktiverade för Uppdatering från SealWacs AB

Som tidigare kommunicerats den 30 juli slutförde Sealwacs AB (publ) (”SealWacs” eller ”Bolaget”), förvärvet av We Care AS. Efter förvärvet består Sealwacs nu av MaxSnus.no AS (”MaxSnus”) och We Care AS (”We Care”) och är därmed Norges ledande och ett av Nordens ledande företag inom rökfri sektor med klara ambitioner att växa även utanför Norden.

2708, 2021

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2021

augusti 27th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2021

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2021.

3007, 2021

SealWacs AB: Beslut om nyemission för förvärv av aktierna i We Care AS

juli 30th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB: Beslut om nyemission för förvärv av aktierna i We Care AS

Efter det att dagens extra bolagsstämma i SealWacs godkänt förvärv av aktierna i norska We Care AS fattade styrelsen i SealWacs AB beslut om genomförande av nyemission.

3007, 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ)

juli 30th, 2021|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ) (”SealWacs” eller ”Bolaget”), som avhölls genom obligatorisk förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, idag den 30 juli 2021 beslutades följande.

1407, 2021

SealWacs AB kallar till extra bolagsstämma

juli 14th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486 (”Bolaget” eller ”SealWacs”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 juli 2021.

507, 2021

SealWacs AB: Förvärv av norska e-cigarettföretaget We Care AS samt avtal med Göteborgs Corporate Finance för omnotering och kapitalisering.

juli 5th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB: Förvärv av norska e-cigarettföretaget We Care AS samt avtal med Göteborgs Corporate Finance för omnotering och kapitalisering.

Den 19 maj meddelade SealWacs AB (publ) att aktieägarna i MaxSnus.no AS undertecknat en avsiktsförklaring, ett så kallat ”Letter Of Intent”, LOI, med aktieägarna i det norska e-cigarett företaget We Care AS. Avsikten var att förvärva 100 procent av aktierna i We Care. Nu kan Bolaget meddela att ett slutligt avtal om förvärv har undertecknats. Avtalet som är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma innebär att SealWacs förvärvar samtliga aktier i We Care AS. För att finansiera förvärvet har SealWacs upptagit ett brygglån om 14 MSEK. Bolaget har tecknat avtal med Göteborg Corporate Finance, att agera rådgivare i omnoteringsprocessen och vid genomförandet av en planerad offensiv företrädesemission.