3110, 2018

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2018

oktober 31st, 2018|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2018

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2018.

2408, 2018

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

augusti 24th, 2018|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för första halvåret 2018. Sammanfattning perioden januari – juni 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1 460 kSEK (-1 432) · Resultat per aktie efter utspädning -0,24 SEK (-0,47) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 984 kSEK (701) · Utvärdering i löpande produktion hos ledande svensk tillverkare Sammanfattning perioden april – juni 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -716 kSEK (-689) · Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,22) Händelser efter rapportperiodens utgång · Utvärdering under realistiska produktionsförhållanden har pågått löpande · Problem och avbrott, som en följd av såväl felaktigt handhavande som produktrelaterade fel, har upptäckts · Korrigerande åtgärder har vidtagits

507, 2018

SealWacs Sensor i funktion i löpande produktion

juli 5th, 2018|Kommentarer inaktiverade för SealWacs Sensor i funktion i löpande produktion

SealWacs har tidigare meddelat att bolagets fokus varit att anpassa sensor och larmsystem till användarnas (tillverkare av plastpåsar på rulle) processer, hos en av landets ledande plastpåstillverkare. Nu kan bolaget meddela att sensor och larmsystem fungerar utmärkt i löpande produktion. Bolaget har erhållit ett positivt granskningsutlåtande beträffande den svenska patentansökan. Patent har ännu inte beviljats.

405, 2018

Stämmokommuniké från SealWacs årsstämma

maj 4th, 2018|Kommentarer inaktiverade för Stämmokommuniké från SealWacs årsstämma

Vid årsstämman i SealWacs AB idag den 4 maj 2018 fattades följande beslut:  

405, 2018

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2018

maj 4th, 2018|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2018

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018. Sammanfattning perioden januari – mars 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -541 kSEK (-744) · Resultat per aktie efter utspädning -0,09 SEK (-0,24) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 3 927 kSEK (1 371) · SealWacs Sensor utprovas hos en av landets ledande tillverkare av plastpåsar på rulle · Bolaget avvaktar med installation hos kund till efter utprovningen Händelser efter rapportperiodens utgång · Larmsystem och användarinterface har vidareutvecklats · Ett flertal sensorer har utprovats och samtliga uppfyller kravspecifikationen · Utprovning hos tillverkare har löpande genomförts · Systemet larmar, enligt specifikationen · Infästningsanordningen för sensorn görs stabilare

1704, 2018

Anpassning/utprovning av SealWacs Sensor nu långt framme.

april 17th, 2018|Kommentarer inaktiverade för Anpassning/utprovning av SealWacs Sensor nu långt framme.

SealWacs har tidigare meddelat att bolaget är igång med att anpassa sensor och larmsystem till användarnas (tillverkare av plastpåsar på rulle) processer, hos en av landets ledande plastpåstillverkare. Nu kan bolaget meddela att den fortsatta processen framskridit enligt plan.

1304, 2018

SealWacs handlingar inför årsstämma

april 13th, 2018|Kommentarer inaktiverade för SealWacs handlingar inför årsstämma

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

1104, 2018

Tillägg till dagordningen för SealWacs årsstämma

april 11th, 2018|Kommentarer inaktiverade för Tillägg till dagordningen för SealWacs årsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallades den 4 april till årsstämma fredagen den 4 maj 2018, kl. 10:00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg. Bolaget önskar dock genomföra en mindre förändring av §13. i bolagsordningen. Orsaken är en regelförändring, som styrelsen missat att ta hänsyn till.