1808, 2017

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2017

augusti 18th, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2017

Sammanfattning perioden januari – juni 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1 432 kSEK (-1 112) · Resultat per aktie efter utspädning -0,47 SEK (-0,36) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 701 kSEK (3 339) · SealWacs Sensor CE-märkt · Första sensorn installeras hos svensk plastpåstillverkare Sammanfattning perioden april – juni 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -689 kSEK (-430) · Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,14) Händelser efter rapportperiodens utgång · Teckningsoptionsprogram, TO1, avslutades 30 juni 2017. Endast 11 000 teckningsoptioner har utnyttjats till teckning av sammanlagt 5 500 aktier. Totalt tillförs bolaget 55 kSEK före emissionskostnader · Ett flertal svenska tillverkare har visat intresse för sensorn · Uppkomna stabilitetsproblem har åtgärdats · Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

507, 2017

SealWacs teckningsoptionsprogram avslutat

juli 5th, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs teckningsoptionsprogram avslutat

I samband med genomförandet av SealWacs företrädesemission, som genomfördes i november 2015, erbjöd bolaget samtliga tecknare, teckningsoptioner enligt nedanstående villkor. Eftersom aktiekursen under teckningsperioden 1 april 2017- 30 juni 2017, aldrig överskred 10 SEK, tecknades endast 5 500 aktier till kursen 10 SEK.

2206, 2017

Marknadsmeddelande 180/17 – Sista dag för handel med Sealwacs TO 1 är den 26 juni 2017

juni 22nd, 2017|Kommentarer inaktiverade för Marknadsmeddelande 180/17 – Sista dag för handel med Sealwacs TO 1 är den 26 juni 2017

Sista dag för handel i bolagets betalda teckningsoptioner, (SEAL TO 1), är den 26 juni 2016. 

2206, 2017

Sista dag för handel i SealWacs teckningsoption

juni 22nd, 2017|Kommentarer inaktiverade för Sista dag för handel i SealWacs teckningsoption

Sista dag för handel: Sista dag för handel i SealWacs teckningsoptioner, TO1 är den 26 juni 2017.

1406, 2017

Stämmokommuniké från SealWacs årsstämma

juni 14th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Stämmokommuniké från SealWacs årsstämma

Vid årsstämman i SealWacs AB den 19 april 2017 fattades följande beslut:  

2205, 2017

SealWacs Sensor nu CE-märkt

maj 22nd, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs Sensor nu CE-märkt

SealWacs meddelade den 11 maj att den första installationen av bolagets sensor har inletts. I samma meddelande rapporterade bolaget att samtliga tester i CE-märkningsprocessen hade klarats av och utfallit till belåtenhet. Nu meddelar bolaget att man CE-märkt företagets produkt ”SealWacs Sensor”. CE-märkningen är en förutsättning för att bolaget fritt ska kunna sälja den nyutvecklade sensorn över hela Europa. Diskussioner pågår med ytterligare tillverkare, vilka indikerat att de vill vara med och utvärdera sensorns funktion och möjligheter.

1105, 2017

Något försenad är installation av första SealWacs Sensor igångsatt

maj 11th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Något försenad är installation av första SealWacs Sensor igångsatt

SealWacs meddelar att den första installationen av bolagets sensor har inletts. Den 2 mars meddelade SealWacs att bolaget genomfört försäljning av den första installationen av SealWacs Sensor till en svensk tillverkare av plastpåsar på rulle. Jämfört med ursprunglig plan är marknadsintroduktionen försenad med några månader. Samtidigt pågår arbete i samband med den första installationen som delvis kompenserar för den förseningen. Bolaget meddelar att samtliga tester i CE-märkningsprocessen nu är avklarade och har utfallit till belåtenhet. Diskussioner pågår med ytterligare tillverkare, vilka indikerat att de vill vara med och utvärdera sensorns funktion och möjligheter.

1904, 2017

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2017

april 19th, 2017|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2017

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2017. Sammanfattning perioden januari – mars 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -744 kSEK (-682) · Resultat per aktie efter utspädning -0,24 SEK (-0,22) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 1 371 kSEK (4 195) · Lansering inledd – Ett första avtal med kund ingånget Händelser efter rapportperiodens utgång · Förhandlingar om ytterligare ett försäljningsavtal pågår · Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.