305, 2019

SealWacs handlingar inför årsstämma

maj 3rd, 2019|Kommentarer inaktiverade för SealWacs handlingar inför årsstämma

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

2404, 2019

SealWacs kallar till årsstämma

april 24th, 2019|Kommentarer inaktiverade för SealWacs kallar till årsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 maj 2019, kl. 11:00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.

2602, 2019

Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2018

februari 26th, 2019|Kommentarer inaktiverade för Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2018

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för 2018. Sammanfattning perioden januari – december 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -2 597 kSEK (-2 311) · Resultat per aktie efter utspädning -0,42 SEK (-0,71) · Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 730 kSEK (4 011) · Anpassning och utprovning hos två svenska tillverkare av plastpåsar Sammanfattning perioden oktober - december 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -710 kSEK (-455) · Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,12) Händelser efter rapportperiodens utgång · Ytterligare förseningar i anpassning och utprovning · Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

602, 2019

Fortsatt utprovning av SealWacs sensor nödvändig

februari 6th, 2019|Kommentarer inaktiverade för Fortsatt utprovning av SealWacs sensor nödvändig

SealWacs har tidigare meddelat att bolaget anpassat sensor och larmsystem till användarnas (tillverkare av plastpåsar på rulle) processer, hos ett antal av landets ledande plastpåstillverkare. Höstens utprovning har dock visat att det fortfarande återstår en del anpassning innan systemet ger avsedd effekt. Det fortsatta arbetet kommer att kunna göras till reducerade kostnader.

3110, 2018

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2018

oktober 31st, 2018|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2018

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2018.

2408, 2018

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

augusti 24th, 2018|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för första halvåret 2018. Sammanfattning perioden januari – juni 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1 460 kSEK (-1 432) · Resultat per aktie efter utspädning -0,24 SEK (-0,47) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 984 kSEK (701) · Utvärdering i löpande produktion hos ledande svensk tillverkare Sammanfattning perioden april – juni 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -716 kSEK (-689) · Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,22) Händelser efter rapportperiodens utgång · Utvärdering under realistiska produktionsförhållanden har pågått löpande · Problem och avbrott, som en följd av såväl felaktigt handhavande som produktrelaterade fel, har upptäckts · Korrigerande åtgärder har vidtagits

507, 2018

SealWacs Sensor i funktion i löpande produktion

juli 5th, 2018|Kommentarer inaktiverade för SealWacs Sensor i funktion i löpande produktion

SealWacs har tidigare meddelat att bolagets fokus varit att anpassa sensor och larmsystem till användarnas (tillverkare av plastpåsar på rulle) processer, hos en av landets ledande plastpåstillverkare. Nu kan bolaget meddela att sensor och larmsystem fungerar utmärkt i löpande produktion. Bolaget har erhållit ett positivt granskningsutlåtande beträffande den svenska patentansökan. Patent har ännu inte beviljats.

405, 2018

Stämmokommuniké från SealWacs årsstämma

maj 4th, 2018|Kommentarer inaktiverade för Stämmokommuniké från SealWacs årsstämma

Vid årsstämman i SealWacs AB idag den 4 maj 2018 fattades följande beslut: