2302, 2021

SealWacs AB: Flaggningsmeddelande

februari 23rd, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB: Flaggningsmeddelande

SealWacs AB har erhållit information om en aktieägare som ökat sitt innehåll och nu äger cirka 10.05 procent av aktierna i Bolaget.

1902, 2021

SealWacs AB (publ) Bokslutskommuniké för 2020

februari 19th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Bokslutskommuniké för 2020

Styrelsen för SealWacs AB avger härmed bokslutskommuniké för 2020.

1902, 2021

Rättelse i SealWacs kallar till extra bolagsstämma

februari 19th, 2021|Kommentarer inaktiverade för Rättelse i SealWacs kallar till extra bolagsstämma

Rättelse i PM med kallelsen: Av misstag kom det med en MAR-etikett i det ursprungliga pressmeddelandet. Den ska inte vara med. Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486 (”Bolaget” eller ”SealWacs”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 mars 2021.

1802, 2021

SealWacs kallar till extra bolagsstämma

februari 18th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486 (”Bolaget” eller ”SealWacs”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 mars 2021   210218-sealwacs-pm-kallelse-till-extra-bolagsstamma

1802, 2021

SealWacs kallar till extra bolagsstämma

februari 18th, 2021|Kommentarer inaktiverade för SealWacs kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486 (”Bolaget” eller ”SealWacs”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 mars 2021.

611, 2020

SealWacs AB (publ)Delårsrapport 1 januari- 30 september 2020

november 6th, 2020|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ)Delårsrapport 1 januari- 30 september 2020

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2020.

2108, 2020

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2020

augusti 21st, 2020|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2020

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2020.

1706, 2020

Stämmokommuniké från SealWacs årsstämma

juni 17th, 2020|Kommentarer inaktiverade för Stämmokommuniké från SealWacs årsstämma

Vid årsstämman i SealWacs AB idag den 17 juni 2020 fattades följande beslut: