SealWacs extra stämma som förberedelse för nyemission

140714-SealWacs- föreslår extra stämma listning och nyemission