Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för första halvåret 2015. Sammanfattning perioden januari – juni 2015 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -856 kSEK (-8) · Resultat per aktie efter utspädning -0,37 SEK (-0,01) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 123 kSEK (505) · Samarbetsavtal tecknade med utvecklingsföretag, inom mekanik respektive elektronik · Samarbete med plastpåstillverkare för slitagestudier Sammanfattning perioden april – juni 2015 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -357 kSEK (-1) · Resultat per aktie efter utspädning -0,16 SEK (0)