Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för första halvåret 2015.

Sammanfattning perioden januari – juni 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -856 kSEK (-8)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,37 SEK (-0,01)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 123 kSEK (505)
· Samarbetsavtal tecknade med utvecklingsföretag, inom mekanik respektive elektronik
· Samarbete med plastpåstillverkare för slitagestudier

Sammanfattning perioden april – juni 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -357 kSEK (-1)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,16 SEK (0)

Se hela rapporten