Aktieägare i Sealwacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 oktober 2015, kl 17:00 på restaurang John Scott’s Pub, Kungsportsavenyn 15 i Göteborg.

Se pressmeddelande