SealWacs nyemission avslutades den 27 november 2015. Det tog emellertid något längre tid än beräknat innan allt efterarbete kunde avslutas. Av den anledningen delregistrerades cirka 761 655 nya units (en unit = en aktie och en option) till att börja med. Efter det har Bolaget erhållit betalning för ytterligare 18 100 units. Nu kan Bolaget meddela den slutliga sammanställningen av höstens nyemission. Sammantaget har 779 755 units tecknats, vilket tillför bolaget cirka 3,9 SEK före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 600 KSEK. SealWacs har nu finansiell uthållighet, tillräckligt för att fullfölja planerna på att utveckla, validera och lansera SealWacs sensor.                                    

Release