Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2016.

Sammanfattning perioden januari – mars 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -682 kSEK (-499)
· Resultat per aktie före utspädning -0,22 SEK (-0,22)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,22)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 3 999 kSEK (2 508)
· Produktutvecklingen löper planenligt och följer budget
· Svåraste tekniska utmaningarna lösta
· Sensorn ger högupplöst signal, stabil och i höga hastigheter
· Samarbete med ytterligare en plastpåstillverkare
· Prototyp för test i industriell miljö under framtagning

Se hela delårsrapporten