Delårsrapport                                                                    

1 januari- 30 juni 2016

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för första halvåret 2016.

Sammanfattning perioden januari – juni 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -1 112 kSEK (-856)
· Resultat per aktie före utspädning -0,36 SEK (-0,37)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,36 SEK (-0,37)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 3 339 kSEK (2 123)
· Lyckade tester i produktionsmiljö företagna
· Produktutvecklingen löper planenligt och följer budget
· Samarbete med flera svenska plastpåstillverkare
· Framtagning av en seriemässig sensor har nu påbörjats inför slut-tester  

Sammanfattning perioden april – juni 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -430 kSEK (-357)
· Resultat per aktie före utspädning -0,14 SEK (-0,16)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,14 SEK (-0,16)

Se hela rapporten