Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2016.

Sammanfattning perioden januari – september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -1 842 kSEK (-1 134)
· Resultat per aktie före utspädning -0,60 SEK (-0,49)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,60 SEK (-0,49)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 760 kSEK (1 875)
· Lyckade tester i produktionsmiljö företagna
· Produktutvecklingen löper planenligt och följer budget
· Samarbete med flera svenska plastpåstillverkare
· Den första seriemässiga sensorn tillverkas nu i ett antal exemplar för utprovning hos kunder  

Sammanfattning perioden juli – september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -730 kSEK (-278)
· Resultat per aktie före utspädning -0,24 SEK (-0,12)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,24 SEK (-0,12)

Läs hela Delårsrapporten