SealWacs styrelse har beslutat att lämna finansiella rapporter och hålla ordinarie bolagsstämma enligt nedanstående. Informationen återfinns på bolagets nya hemsida www.sealwacs.se.

Se hela bilagan