SealWacs styrelse har fattat beslut om en stegvis lansering av SealWacs Sensor, för realtidsövervakning av bottensvets vid tillverkning av plastpåsar på rulle.  Försäljningsaktiviteter kommer till en början att riktas mot ett fåtal tillverkare. Den nya tekniken/produkten representerar ett helt nytt sätt att kvalitetskontrollera produktionsutfallet, vilket nödvändiggör att användarna måste ändra sina rutiner. Genom att låta en liten grupp användare få tidig erfarenhet av rutinmässig användning av sensorn hoppas bolaget få in värdefull feedback på produkten och önskemål om relevanta användargränssnitt.  

Se hela bilagan