Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 april 2017, kl. 12:00 på restaurang John Scott’s Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.

Se hela bilagan