SealWacs meddelar att den första installationen av bolagets sensor har inletts. Den 2 mars meddelade SealWacs att bolaget genomfört försäljning av den första installationen av SealWacs Sensor till en svensk tillverkare av plastpåsar på rulle. Jämfört med ursprunglig plan är marknadsintroduktionen försenad med några månader. Samtidigt pågår arbete i samband med den första installationen som delvis kompenserar för den förseningen. Bolaget meddelar att samtliga tester i CE-märkningsprocessen nu är avklarade och har utfallit till belåtenhet. Diskussioner pågår med ytterligare tillverkare, vilka indikerat att de vill vara med och utvärdera sensorns funktion och möjligheter.

Se hela bilagan