Sista dag för handel i bolagets betalda teckningsoptioner, (SEAL TO 1), är den 26 juni 2016. 

See market notice

Se marknadsmeddelande