Sista dag för handel: Sista dag för handel i SealWacs teckningsoptioner, TO1 är den 26 juni 2017.

Se pressmeddelande