Vid årsstämman i SealWacs AB den 19 april 2017 fattades följande beslut:  

Se hela bilagan