SealWacs teckningsoptionsprogram avslutat

I samband med genomförandet av SealWacs företrädesemission, som genomfördes i november 2015, erbjöd bolaget samtliga tecknare, teckningsoptioner enligt nedanstående villkor. Eftersom aktiekursen under teckningsperioden 1 april 2017- 30 juni 2017, aldrig överskred 10 SEK, tecknades endast 5 500 aktier till kursen 10 SEK.