Aktieägare i Sealwacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 oktober 2017, kl 16:00 på restaurang John Scott’s Pub, Kungsportsavenyn 15 i Göteborg.

Se pressmeddelande