För ytterligare information se pressmeddelande från AktieTorget.

Se marknadsmeddelande

See market notice