I morgon den 31 oktober 2017 inleds teckningstiden i SEALWACS AB:s (”SealWacs”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum idag den 30 oktober. Vid full tecknings tillförs bolaget 6,0 MSEK före emissionskostnader. SealWacs har mottagit teckningsförbindelser om ca 1,8 MSEK samt garantier om 4 MSEK, motsvarande cirka 97 procent av den totala emissionsvolymen. Memorandumet finns att tillgå via bolagets (www.sealwacs.se), Göteborg Corporate Finances (www.gcf.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel offentliggörs samtidigt.

 

171030-sealwacs-pm-offenliggorande-av-memorandum-infor-start-i-morgon