Igår, den 2 oktober 2017, beslutade styrelsen i SealWacs AB (publ) – villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma – att genomföra en företrädesemission av högst 3 080 270 aktier, motsvarande 6 160 540 SEK. SealWacs har mottagit teckningsförbindelser om 1,8 MSEK, samt erhållit garantier om ytterligare 3,0 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 78 procent av den totala emissionsvolymen. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen.

Se pressmeddelande