Under sena eftermiddagen igår den 11 oktober 2017, nådde SealWacs AB (publ) en överenskommelse om att, i den planerade företrädesemissionen om sammantaget 6 MSEK, öka garantins storlek från 3 MSEK till 4 MSEK.

Se hela bilagan