Idag den 31 oktober 2017 inleds teckningstiden i SEALWACS AB:s (”SealWacs”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Vid full tecknings tillförs bolaget 6,0 MSEK före emissionskostnader. SealWacs har mottagit teckningsförbindelser om ca 1,8 MSEK samt garantier om 4 MSEK, motsvarande cirka 97 procent av den totala emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns sedan igår att tillgå via bolagets (www.sealwacs.se), Göteborg Corporate Finances (www.gcf.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

 

171031-sealwacs-pm-idag-inleds-sealwacs-nyemission