Igår, den 19 oktober, hölls extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ). Nedan följer det beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Se hela bilagan