SealWacs har tidigare meddelat att bolaget är igång med att anpassa sensor och larmsystem till användarnas (tillverkare av plastpåsar på rulle) processer, hos en av landets ledande plastpåstillverkare. Nu kan bolaget meddela att den fortsatta processen framskridit enligt plan.

Se hela bilagan