Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

Se hela Årsredovisningen i pdf

Årsredovisning 2017 SealWacs AB publ pdf 1

FULLMAKT SEALWACS Årsstämma 2018