Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallas härmed till årsstämma fredagen den 4 maj 2018, kl. 10:00 på restaurang John Scott’s Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.

Se hela kallelsen