Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallades den 4 april till årsstämma fredagen den 4 maj 2018, kl. 10:00 på restaurang John Scott’s Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg. Bolaget önskar dock genomföra en mindre förändring av §13. i bolagsordningen. Orsaken är en regelförändring, som styrelsen missat att ta hänsyn till.

Release