Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018.

Sammanfattning perioden januari – mars 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -541 kSEK (-744)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,09 SEK (-0,24)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 3 927 kSEK (1 371)
· SealWacs Sensor utprovas hos en av landets ledande tillverkare av plastpåsar på rulle
· Bolaget avvaktar med installation hos kund till efter utprovningen

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Larmsystem och användarinterface har vidareutvecklats
· Ett flertal sensorer har utprovats och samtliga uppfyller kravspecifikationen
· Utprovning hos tillverkare har löpande genomförts
· Systemet larmar, enligt specifikationen
· Infästningsanordningen för sensorn görs stabilare

Se hela Delårsrapporten