Vid årsstämman i SealWacs AB idag den 4 maj 2018 fattades följande beslut:  

Se hela bilagan