SealWacs Sensor i funktion i löpande produktion

SealWacs har tidigare meddelat att bolagets fokus varit att anpassa sensor och larmsystem till användarnas (tillverkare av plastpåsar på rulle) processer, hos en av landets ledande plastpåstillverkare. Nu kan bolaget meddela att sensor och larmsystem fungerar utmärkt i löpande produktion. Bolaget har erhållit ett positivt granskningsutlåtande beträffande den svenska patentansökan. Patent har ännu inte beviljats.