SealWacs har tidigare meddelat att bolaget anpassat sensor och larmsystem till användarnas (tillverkare av plastpåsar på rulle) processer, hos ett antal av landets ledande plastpåstillverkare. Höstens utprovning har dock visat att det fortfarande återstår en del anpassning innan systemet ger avsedd effekt. Det fortsatta arbetet kommer att kunna göras till reducerade kostnader.

Se hela bilagan