Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

Se hela bilagan

Årsredovisning 2018 – Sealwacs

Fullständiga beslutsförslag inför ordinarie bolagsstämma i SEALWACS AB – 190524