Vid årsstämman i SealWacs AB idag den 24 maj 2019 fattades följande beslut:  

Se hela bilagan