SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2019

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2019.