Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2019.

Se hela Delårsrapporten