SealWacs skjuter upp offentliggörandet av delårsrapporten jan-sept 2019 till den 28 november.

Se hela bilagan