I morgon den 16 januari 2020 inleds teckningstiden i SEALWACS AB:s (”SealWacs”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum idag den 15 januari. Vid full tecknings tillförs bolaget 2,46 MSEK före emissionskostnader. SealWacs har mottagit teckningsförbindelser om ca 0,64 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av den totala emissionsvolymen. Memorandumet finns att tillgå via bolagets (www.sealwacs.se), Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) och Spotlight Stockmarkets(www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel offentliggörs samtidigt.

Se hela bilagan