Med tanke på att inga besök hos SealWacs industriella samarbetspartner är möjliga för tillfället, kommer utprovningen av Bolagets sensorsystem att försenas.

Se bilaga