Med tanke på att inga besök hos SealWacs industriella samarbetspartner är möjliga för tillfället, kommer utprovningen av Bolagets sensorsystem att försenas.

 

200407-sealwacs-pm-sealwacs-ab-forsenas-pa-grund-av-covid-19