Med tanke på den rådande situationen med risk för smittspridning av Covid-19 har SealWacs styrelse beslutat att skjuta fram ordinarie bolagsstämma till senast den 30 juni 2020. Tid och plats för årsstämman kommer att meddelas i kallelse senaste fyra veckor innan stämman.

Se bilaga