Med tanke på den rådande situationen med risk för smittspridning av Covid-19 har SealWacs styrelse beslutat att skjuta fram ordinarie bolagsstämma till senast den 30 juni 2020.

 

200407-sealwacs-pm-sealwacs-ab-skjuter-upp-arsstamman-2020