Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019 hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

Se bilagan