Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019 hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

 

200423-sealwacs-pm-arsredovisning-2019-tillganglig