Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2020.

Se bilaga