Vid årsstämman i SealWacs AB idag den 17 juni 2020 fattades följande beslut:

Se bilagan