SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2020

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2020.