Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2020.

Se hela rapporten