SealWacs AB (publ)Delårsrapport 1 januari- 30 september 2020

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2020.