SealWacs AB har erhållit information om en aktieägare som ökat sitt innehåll och nu äger cirka 10.05 procent av aktierna i Bolaget.

Se bilaga